4 analityków podzieliło się swoimi ocenami Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, wyrażając zarówno optymistyczną, jak i niedźwiedzią perspektywę.

Poniższa tabela podsumowuje ich ostatnie oceny, przedstawiając zmieniające się nastroje w ciągu ostatnich 30 dni i porównując je z poprzednimi miesiącami.

Zwyżkowy Nieco byczy Obojętny Nieco niedźwiedzi Niedźwiedzi
Oceny ogółem 3 1 0 0 0
Ostatnie 30D 1 0 0 0 0
1M temu 1 0 0 0 0
2 miliony temu 1 0 0 0 0
3M temu 0 1 0 0 0

Analizowane przez analityków 12-miesięczne ceny docelowe dostarczają spostrzeżeń ze średnim celem 42,5 USD, wysokim szacunkiem 45,00 USD i niskim szacunkiem 36,00 USD. Odnotowując spadek o 5,56%, bieżąca średnia jest obecnie niższa niż poprzednia średnia cena docelowa wynosząca 45,00 USD.

wykres ceny docelowej

Odszyfrowanie ocen analityków: dogłębna analiza

Pozycja Golden Entertainment wśród ekspertów finansowych staje się jasna po dokładnej analizie ostatnich działań analityków. Poniższe podsumowanie przedstawia kluczowych analityków, ich najnowsze oceny oraz korekty ratingów i cen docelowych.

Analityk Firma Analitykowa Działania podjęte Ocena Aktualna cena docelowa Wcześniejsza cena docelowa
Carlo Santarelli Niemiecki bank Obniża Kupić 36,00 dolarów 42,00 dolarów
Barry’ego Jonasa Papiery wartościowe Truista Obniża Kupić 44,00 dolarów 45,00 dolarów
Barry’ego Jonasa Papiery wartościowe Truista Ogłasza Kupić 45,00 dolarów
Jordana Bendera Papiery wartościowe JMP Obniża Wyniki rynkowe lepsze 45,00 dolarów 48,00 dolarów

Kluczowe spostrzeżenia:

  • Działania podjęte: W odpowiedzi na dynamiczną sytuację rynkową i wyniki spółek analitycy aktualizują swoje rekomendacje. Niezależnie od tego, czy „podtrzymują”, „podnoszą”, czy „obniżają” swoje stanowisko, oznacza to ich reakcję na ostatnie wydarzenia związane z Golden Entertainment. Spostrzeżenie to daje migawkowy obraz perspektyw analityków na temat bieżącego stanu firmy.
  • Ocena: Zapewniając wszechstronną analizę, analitycy oferują oceny jakościowe, od „Outperform” do „underperform”. Oceny te odzwierciedlają oczekiwania dotyczące względnych wyników Golden Entertainment w porównaniu z szerszym rynkiem.
  • Ceny docelowe: Analitycy ustalają cenę docelową jako szacunkową przyszłą wartość akcji. Porównanie obecnych i wcześniejszych celów cenowych pozwala uzyskać wgląd w to, jak oczekiwania analityków zmieniały się na przestrzeni czasu. Informacje te mogą być cenne dla inwestorów chcących poznać konsensus w sprawie potencjalnych przyszłych wyników akcji.

Uwzględnienie ocen analityków w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi może zapewnić kompleksowe zrozumienie pozycji rynkowej Golden Entertainment. Bądź na bieżąco i podejmuj świadome decyzje, korzystając z naszej tabeli ocen.

Bądź na bieżąco z ocenami analityków Golden Entertainment.

Jeśli interesują Cię wiadomości i wyniki dotyczące akcji spółek o małej kapitalizacji, możesz zacząć od śledzenia ich tutaj.

O Złotej Rozrywce

Golden Entertainment Inc to firma z siedzibą w USA, która koncentruje się na rozproszonych grach, kasynach i działalności wypoczynkowej. Jej segmenty podlegające zgłoszeniu to kurorty z kasynami w Nevadzie, kasyna Nevada Locals, tawerny w Nevadzie i gry rozproszone. Większość przychodów spółki generowana jest w segmencie Nevada Casino Resorts, który obejmuje docelowe kasyna oferujące różnorodne punkty gastronomiczne, miejsca rozrywki i inne udogodnienia.

Głębokie zanurzenie się w finansach Golden Entertainment

Analiza kapitalizacji rynkowej: Kapitalizacja rynkowa spółki, poniżej standardów branżowych, odzwierciedla mniejszą skalę w porównaniu z konkurentami. Można to przypisać czynnikom takim jak oczekiwania dotyczące wzrostu lub zdolność operacyjna.

Ujemny trend w przychodach: Analiza finansów Golden Entertainment na przestrzeni 3 miesięcy ujawnia wyzwania. Na dzień 31 grudnia 2023 roku spółka odnotowała spadek o ok -17,52% wzrostu przychodów, co odzwierciedla spadek zysków netto. W porównaniu do konkurentów z branży firma pozostaje w tyle ze stopą wzrostu niższą od średniej wśród konkurentów z sektora dóbr konsumpcyjnych.

Marża netto: Marża netto Golden Entertainment kształtuje się poniżej standardów branżowych, co wskazuje na trudności w osiągnięciu wysokiej rentowności. Z marżą netto wynoszącą -4,06%, firma może napotkać wyzwania w zakresie skutecznej kontroli kosztów.

Zwrot z kapitału własnego (ROE): Wskaźnik ROE Golden Entertainment kształtuje się poniżej średnich branżowych, co wskazuje na potencjalne wyzwania w zakresie efektywnego wykorzystania kapitału własnego. Z ROE wynoszącym -1,73%, firma może napotkać przeszkody w osiągnięciu optymalnych zysków finansowych.

Zwrot z aktywów (ROA): Wskaźnik ROA Golden Entertainment jest niższy od średniej branżowej, co wskazuje na potencjalne wyzwania w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów. Z ROA wynoszącym -0,63%, firma może napotkać przeszkody w osiągnięciu optymalnych zysków finansowych.

Zarządzanie długiem: Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Golden Entertainment jest niższy od norm branżowych, co wskazuje na solidną strukturę finansową 1,41.

Podstawy ocen analityków

W obszarze systemów bankowych i finansowych analitycy specjalizują się w raportowaniu dla określonych akcji lub określonych sektorów. Ich praca polega na uczestniczeniu w telekonferencjach i spotkaniach firmy, badaniu sprawozdań finansowych spółek i komunikowaniu się z osobami z wewnątrz w celu publikowania „ocen analityków” dla akcji. Analitycy zazwyczaj oceniają i oceniają każdą akcję raz na kwartał.

Analitycy mogą ulepszyć swoje oceny, włączając prognozy dotyczące wskaźników, takich jak szacunki wzrostu, zyski i przychody, dostarczając inwestorom dodatkowych wskazówek. Należy przyznać, że chociaż analitycy są ekspertami w dziedzinie akcji i sektorów, są ludźmi i wyrażają swoje opinie, przekazując spostrzeżenia.

Ten artykuł został wygenerowany przez automatyczny silnik treści Benzingi i sprawdzony przez redaktora.

źródło