Home DMCA

DMCA

 

“Zgodność z DMCA: Ochrona Zawartości Chronionej Prawem Autorskim

Jako dedykowana strona informacyjna, ConsoleZone.pl rozumie ważność ochrony praw autorskich i zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o cyfrowym prawie autorskim (DMCA). Ta strona przedstawia nasze zasady i procedury dotyczące naruszeń praw autorskich oraz sposób reagowania na zgłoszenia naruszeń praw autorskich.

Zawartość Chroniona Prawem Autorskim

Na ConsoleZone.pl szanujemy prawa własności intelektualnej innych i dążymy do zapewnienia, że cała zawartość opublikowana na naszej stronie jest zgodna z prawami autorskimi. Dotyczy to tekstu, obrazów, filmów i innych materiałów, które mogą być chronione prawem autorskim.

Procedura Zawiadomienia i Usuwania DMCA

Jeśli uważasz, że Twoje chronione prawem autorskim dzieło zostało wykorzystane na ConsoleZone.pl w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz złożyć pisemne zawiadomienie o rzekomym naruszeniu do naszego wyznaczonego agenta DMCA. Twoje zawiadomienie musi zawierać następujące informacje:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela.
2. Identyfikację chronionego prawem autorskim dzieła, które rzekomo zostało naruszone.
3. Identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem naruszającej działalności oraz informacje wystarczające do zlokalizowania tego materiału.
4. Informacje wystarczające do skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.
5. Oświadczenie, że wierzysz w dobre wierzenie, iż wykorzystanie materiału w sposób, na jaki skarżysz się, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani prawo.
6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod groźbą kary za fałszywe zeznanie, że jesteś uprawniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich rzekomo naruszonych.

Procedura Kontrazawiadomienia

Jeśli uważasz, że materiał, który przekazałeś na ConsoleZone.pl, został usunięty lub do niego nie można uzyskać dostępu przez pomyłkę lub błędne zidentyfikowanie, możesz złożyć kontrazawiadomienie do naszego wyznaczonego agenta DMCA. Twoje kontrazawiadomienie musi zawierać następujące informacje:

1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.
2. Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego nie można uzyskać dostępu, oraz lokalizację, w której materiał pojawił się przed usunięciem lub zablokowaniem dostępu do niego.
3. Oświadczenie pod groźbą kary za fałszywe zeznanie, że masz dobre wierzenie, iż materiał został usunięty lub zablokowany z powodu pomyłki lub błędnego zidentyfikowania.
4. Twoje imię, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji sądu federalnego w okręgu, w którym znajduje się Twój adres (lub sądów federalnych w Nowym Jorku, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi), oraz że przyjmiesz doręczenie pozwu od osoby, która zgłosiła rzekome naruszenie praw autorskich.

Powtarzający Naruszone Prawa Autorskie

ConsoleZone.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Skontaktuj Się z Nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące naruszeń praw autorskich na ConsoleZone.pl, skontaktuj się z naszym wyznaczonym agentem DMCA pod adresem [email protected]. Traktujemy kwestie praw autorskich poważnie i będziemy natychmiastowo reagować na wiarygodne zgłoszenia naruszeń.

Podsumowanie

ConsoleZone.pl zobowiązuje się do szacunku dla praw właścicieli praw autorskich oraz przestrzegania odpowiednich przepisów prawa autorskiego. Zachęcamy właścicieli praw autorskich do zgłaszania nam wszelkich rzekomych naruszeń, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w utrzymaniu integralności zawartości chronionej prawem autorskim na ConsoleZone.pl.

ConsoleZone.pl – Ochrona Zawartości Chronionej Prawem Autorskim, Przestrzeganie Zgodności z DMCA.”