Korupcja: główna bariera dla postępu Afryki

Coroczna konferencja agencji antykorupcyjnych z państw afrykańskich Wspólnoty Narodów odbywa się w Akrze w dniach 6-11 maja. Spotkanie to ma miejsce w czasie, gdy wskaźnik postrzegania korupcji w Afryce w 2023 r. ulegnie stagnacji.

Konferencja ma na celu opracowanie innowacyjnych strategii zwalczania korupcji i jej niszczycielskiego wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny w Afryce.

Doktor Roger Oppong Korateng jest w tym tygodniu gościem w Business Africa. Jako jeden z założycieli tej konferencji, obecnie pełni funkcję szefa zarządzania sektorem publicznym w Sekretariacie Wspólnoty Narodów.

Zambia: Utrzymujący się kryzys energetyczny zagraża sektorowi wydobywczemu

Zambia stoi w obliczu poważnego kryzysu energetycznego, który zagraża jej przemysłowi miedziowemu. Częste przerwy w dostawie prądu i długotrwała susza zmniejszyły produkcję miedzi, co spowodowało konieczność importu energii elektrycznej.

Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw wydobywczych, a stabilność dostaw miedzi i jej cen na rynku światowym jest zagrożona.

Kamerun: Kryzys lateksowy na plantacjach kauczuku

Ceny lateksu w Kamerunie gwałtownie spadają, zmuszając producentów do porzucenia uprawy kauczuku.

Przedsiębiorstwa publiczne oskarża się o kupowanie lateksu po skromnych cenach, podczas gdy UE i rząd wzywają do zaprzestania pozyskiwania drewna, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Pomimo wyzwań Kamerun pozostaje znaczącym eksporterem lateksu.

źródło