Po komentarzu dotyczącym kontrolowania gniewu Jakub czyni przysłowiowe stwierdzenie na temat stylu życia, który świadczy o prawości Bożej. Twierdzi, że aby ktoś mógł zbawić swoją duszę, musi odłożyć na bok jeden styl życia i z pokorą przyjąć Słowo Boże (Jakuba 1:21). Jakub przypomina swoim „umiłowanym braciom”, że człowiek musi być gotowy porzucić (lub odłożyć) swój styl życia oparty na „brudzie” i „niegodziwości” oraz być gotowym podporządkować się „Słowu” G.

źródło