Hang Bui robi zdjęcie kwitnącego bzu.

Tina MacIntyre-Yee/Demokratka i kronika

Ciężar kwitnących bzów zaczyna ciążyć na gałęziach tego krzewu.

Ciężar kwitnących bzów zaczyna ciążyć na gałęziach tego krzewu.

Tina MacIntyre-Yee/Demokratka i kronika

źródło