Specjaliści z małych firm z całego kraju zebrali się w Chicago, IL na corocznym Tygodniu Szkoleń dla Małych Przedsiębiorstw DoD. Tegoroczny temat przewodni „Przełamywanie barier dla małych firm: strategie sukcesu i otwierania przyszłości” podkreślał znaczenie wydarzenia jako kamienia węgielnego wysiłków Departamentu Obrony na rzecz wspierania i wzmacniania pozycji specjalistów z małych przedsiębiorstw, oferując platformę współpracy, innowacji i wzrostu.

W obecności ponad 50 prelegentów rządowych z takich agencji, jak Departament Obrony, Administracja Małych Przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Biznesu Mniejszości i Administracja Usług Ogólnych, uczestnicy uzyskali różnorodne spostrzeżenia na różne tematy, od nowych przepisów i aktualizacji przepisów po zmiany polityki i najlepsze praktyki.

Najważniejsze cechy:

HON Gabe Camarillo Przemówienie przemówienia:

Jednym z głównych punktów wydarzenia było przemówienie programowe wygłoszone przez HON Gabe Camarillo, podsekretarza armii w Departamencie Obrony. W swoim przemówieniu podsekretarz Camarillo podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywają profesjonaliści z małych przedsiębiorstw we wspieraniu innowacji, zwiększaniu wydajności i wzmacnianiu odporności bazy przemysłu obronnego. Powtórzył, że wkład specjalistów z małych przedsiębiorstw jest niezbędny dla utrzymania bezpieczeństwa naszego narodu i utrzymania przewagi technologicznej.

1 / 2

Pokaż podpis +
Ukryj podpis –


(Zdjęcie: armia amerykańska)

ZOBACZ ORYGINAŁ
    HON Gabe Camarillo, Podsekretarz Armii
2 / 2

Pokaż podpis +
Ukryj podpis –


HON Gabe Camarillo, Podsekretarz Armii
(Zdjęcie: armia amerykańska)

ZOBACZ ORYGINAŁ

Dyrektorzy małych firm Ratusz

Pani Kim Buehler, dyrektor SES w biurze ds. małych przedsiębiorstw armii, wzięła udział w panelu wraz z innymi dyrektorami małych przedsiębiorstw i odpowiadała na pytania publiczności. Ta interaktywna sesja zapewniła uczestnikom możliwość bezpośredniego nawiązania kontaktu z liderami małych przedsiębiorstw i uzyskania wglądu w kluczowe kwestie i priorytety.
Dyrektorzy małych firm Ratusz
1 / 2

Pokaż podpis +
Ukryj podpis –


Dyrektorzy małych firm Ratusz
(Zdjęcie: armia amerykańska)

ZOBACZ ORYGINAŁ

2 / 2

Pokaż podpis +
Ukryj podpis –


(Zdjęcie: armia amerykańska)

ZOBACZ ORYGINAŁ

Sesja ucieczki armii

Armia była gospodarzem sesji grupowej, podczas której Megan Dake, zastępca zastępcy sekretarza ds. zakupów dla wojska, wygłosiła przemówienie wstępne. Podczas sesji grupowej profesjonaliści z małych przedsiębiorstw wzięli udział w dyskusji mającej na celu identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT). Ta analiza SWAT dostarczyła cennych informacji na temat obecnego krajobrazu działalności małych przedsiębiorstw i stojących przed nimi wyzwań. Ponadto położyło podwaliny pod wspólne wysiłki przez cały rok. Dzięki temu podejściu opartemu na współpracy uczestnicy mieli możliwość poszukiwania innowacyjnych rozwiązań wspólnych wyzwań.

Kiedy zastanawiamy się nad sukcesem Tygodnia Szkoleń dla Małych Przedsiębiorstw w Chicago, przypominamy sobie, jak ważne jest wspieranie ekosystemu wspierającego małe firmy. Przełamując bariery, zapewniając zasoby i wspierając współpracę, możemy umożliwić małym przedsiębiorstwom rozwój oraz przyczynić się do wzmocnienia i odporności gospodarki i bezpieczeństwa naszego kraju.

źródło