Po dwóch latach konsultacji z gospodarstwami o powierzchni od 200 akrów do ponad 10 000 akrów Jeff Kazin i Mike Rohlfsen twierdzą, że bardzo rzadko spotykają rolnika, który ma precyzyjną odpowiedź.

źródło