Wykonawcy wycofują się z prób, a uczestnik zostaje zdyskwalifikowany w wyniku marszów propalestyńskich.

źródło