AMC Entertainment (NYSE: AMC) W dniu 14 maja 2024 r. spółka AMC Entertainment Holdings, Inc. (Spółka) zawarła prywatnie negocjowane umowy wymiany, na mocy których wyemituje łącznie 23 280 295 akcji…

źródło