GUS ogłosił w czwartek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w Polsce. Dane te dotyczą września 2023 roku i pokazują, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7379,88 zł brutto. To oznacza wzrost o 0,1 proc. w porównaniu do sierpnia 2023 roku, co przekłada się na nieco ponad 10 zł. Jednak, co ważniejsze, w skali roku, wzrost wyniósł aż 10,3 proc., co jest imponującym wynikiem. Po uwzględnieniu inflacji, wzrost realny wyniósł 2,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował te informacje, rzucając światło na sprawę wynagrodzeń w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku wzrosło nominalnie o 10,3 proc., osiągając wartość 7379,88 zł brutto. W porównaniu do sierpnia 2023 roku wzrost wyniósł niewiele ponad 0,1 proc., co daje nam przybliżone 10 zł.

GUS podał również dane dotyczące zatrudnienia. W wrześniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do poziomu notowanego we wrześniu 2022 roku i wyniosło 6496,1 tys. etatów. W porównaniu z poprzednim miesiącem, przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 proc. Warto jednak zauważyć, że te dane dotyczą tylko przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do wybranych rodzajów działalności PKD 2007 i firm zatrudniających 10 lub więcej pracowników. Badanie nie uwzględnia sektora publicznego, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Najnowsze dane GUS zostały skomentowane przez ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zauważają oni, że tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w wrześniu z 11 proc. do 10,3 proc. Niemniej jednak, realne wynagrodzenia nadal rosną, zyskując 2,1 proc. Dzięki spadkowi inflacji oraz wysokiemu wzrostowi wynagrodzeń, gospodarstwa domowe mogą spodziewać się systematycznego wzrostu swojej zamożności w nadchodzących miesiącach.

Jednym z kluczowych aspektów oceny wzrostu wynagrodzeń jest relacja do poziomu inflacji. Jeśli wynagrodzenia rosną szybciej niż utrata wartości pieniądza, to oznacza, że Polacy mogą oczekiwać poprawy swojej sytuacji finansowej. W sytuacji, gdy wzrost wynagrodzeń nie nadąża za inflacją, to realnie pieniądze tracą na wartości. Warto zaznaczyć, że inflacja we wrześniu wyniosła 8,2 proc.

Kolejnym istotnym spostrzeżeniem jest, że wzrost wynagrodzeń jest widoczny przede wszystkim w ujęciu rocznym. Od marca tego roku wynagrodzenia prawie nie ulegają zmianie. W trzecim miesiącu wynosiły one 7508,34 zł, w kwietniu 7430,65 zł, a w maju 7181,67 zł. W kolejnych miesiącach odnotowano niewielkie wahania: w czerwcu 7335,20 zł, w lipcu 7485,12 zł, a w sierpniu 7368,97 zł.

Podsumowując, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w ujęciu rocznym. To dobra wiadomość dla pracowników, chociaż istnieje potrzeba monitorowania tempa wzrostu w kontekście inflacji, aby ocenić rzeczywisty wpływ na siłę nabywczą Polaków. Ostatecznie, biorąc pod uwagę spadający wskaźnik inflacji i stały wzrost wynagrodzeń, wydaje się, że zamożność gospodarstw domowych w Polsce nadal będzie rosła w najbliższych miesiącach.