Senat USA przyjął ustawę o finansowaniu FAA. Zapewnia to finansowanie wszystkiego, od kontroli ruchu lotniczego po dochodzenie w sprawie Boeinga.

źródło