Firma Elevance Health odniosła częściowe zwycięstwo w sporze prawnym ubezpieczyciela dotyczącym metodologii stosowanej do obliczania liczby gwiazdek dla planów Medicare Advantage. | Firma Elevance Health odniosła częściowe zwycięstwo w sporze prawnym ubezpieczyciela dotyczącym metodologii stosowanej do obliczania liczby gwiazdek dla planów Medicare Advantage.

źródło